Pod Sokołem

restauracja
mapa
eu flag
leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt.„Z sokołem przez Szlak Tatarski”

której celem jest zwiększenie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez rozbudowę obiektu Karczma Pod Sokołem o część hotelową w okresie realizacji operacji

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.